Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalLUPECK

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
We are a Polish brand that produces premium plates made of stone slate.
What makes us stand out among the competition is our experience in stone hand treatment
and the highest quality of our work.
The structure of over thousand-year-old stone slate extracted from Spanish quarries
combined with simple patterns constitute the brand of lupeck, which has been co-operating
with hotels, restaurants, and food and beverage wholesalers for many years.
Our aim is to meet the needs of modern kitchen designs which prioritize aesthetics, natural
look, and good taste – since our beginnings, we have been successful in achieving this
objective.
Jesteśmy Polską Marką produkującą talerze premium z
łupka kamiennego.
tym co nas wyróżnia jest doświadczenie w ręcznej
obróbce kamienia i najwyższa jakość wykonywanej pracy.
Ponad tysiącletnia struktura łupka kamiennego
wydobywanego z hiszpańskich kamieniołomów w
połączeniu z prostymi wzorami tworzą markę lupeck z
którą od lat współpracują hotele, restauracje oraz
hurtownie gastronomiczne.
Naszym celem jest wyjść naprzeciw nowoczesnej kuchni
w której estetyka, naturalność i dobry smak stoją na
pierwszym miejscu - od początku spełniamy to zadanie
bardzo dobrze.
Activity
Type
Production
Employment
Maximum 10 people
Website
www.lupeck.com
Legal form
Individual business activity
Primary markets of the interest
  • Europe
  • Turkey
  • Saudi Arabia
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


Cooperation with catering wholesalers, restaurant supply distributors, HORECA.


  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
  • Szukam partnera biznesowego
  • Szukam przedstawicielstwa handlowego


Events in which I participate